Płyn odtłuszczający

Maszyny i produkty przemysłowe są często narażone na pokrywanie się warstwą tłuszczu lub brudu, które opierają się działaniu zwykłych detergentów. Dlatego w szczególnie wymagających przypadkach konieczne jest stosowanie płynów odtłuszczających. Płyny odtłuszczające to silne środki chemiczne przeznaczone specjalnie do czyszczenia i konserwacji. Są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu: energetycznym, hutniczym, wydobywczym czy produkcyjnym. Jest to istotne, ponieważ wiele procesów przemysłowych takich jak np. galwanizacja czy malowanie nie może zostać przeprowadzonych, dopóki powierzchnia produktu nie zostanie dokładnie odtłuszczona.

Płyn odtłuszczający – skład i zasada działania

Płyny odtłuszczające są zwykle produkowane na bazie wody, a w ich skład wchodzi mieszanka środków powierzchniowo czynnych, środków maskujących (zatrzymujących procesy utleniania, co zapobiega m.in. korozji) i alkalicznych wypełniaczy. Większość płynów odtłuszczających działa na tej samej zasadzie – każda cząsteczka środka czyszczącego składa się z długiego łańcucha hydrofobowego (który jest przyciągany przez olej lub tłuszcz) oraz z hydrofilowego końca (przyciąganego przez wodę). Gdy taki środek czyszczący ma kontakt z brudem, cząsteczki płynu odtłuszczającego otaczają kroplę oleju swoimi hydrofobowymi łańcuchami, a następnie utworzone w ten sposób agregaty mogą zostać usunięte razem z wodą dzięki powinowactwu hydrofilowej powłoki. Środki czyszczące można stosować na dwa sposoby – pierwszy polega na zanurzeniu danego produktu w mieszaninie wody oraz płynu odtłuszczającego, a drugi związany jest z rozpyleniem płynu na powierzchni produktu, a następnie jego dokładnym opłukaniu.

Wyróżniamy dwa rodzaje płynów odtłuszczających:

  • detergenty – wszystkie środki wodorozcieńczalne na bazie wody,
  • płyny rozpuszczalnikowe – głównym składnikiem jest rozpuszczalnik, te środki są skuteczniejsze, lecz mniej ekologiczne.

Jak płyn odtłuszczający jest najlepszy?

Wybór konkretnych przemysłowych płynów odtłuszczających powinien zależeć od typu usuwanych zanieczyszczeń, rodzaju środków dyspergujących tłuste zabrudzenia, ilości potrzebnego środka czyszczącego oraz posiadanego systemu usuwania odpadów po czyszczeniu. Po określeniu tych wymagań warto skontaktować się z odpowiednim sprzedawcą, który zajmuje się dystrybucją przemysłowych środków czyszczących. Najlepiej dokładnie przedstawić mu dany problem, wówczas może on zasugerować kilka różnych opcji. Jeśli jednak okaże się, że standardowe środki czyszczące dostępne na rynku nie są odpowiednie w danym przypadku, można również zwrócić się do producentów oferujących niestandardowe preparaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *