Leak Finder

Detektor - wykrywa wycieki w złączach,
przewodach i w spoinach.

Pozwala znaleźć usytuowanie przecieków,
z wykorzystaniem wewnętrznego ciśnienia. Nie tworzy szkodliwych związków gazów, takich jak dwutlenek węgla, propan, butan, acetylen, sprężone powietrze, miejski gaz ziemny, azot lub fluorowane węglowodory.

  • wykrywa przecieki w rurach i systemach działających pod ciśnieniem
  • przyjazny dla środowiska i tolerancyjny dla skóry
  • nieżrący
  • niepalny
  • energooszczędny i niskokosztowy
  • pzyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas aplikowania w systemach hamulcowych lub kanałach gazowych
  • przebadany zgodnie z DIN EN 14291
  • 400 ml
  • Spray
  • 1 35039
kwadrat niebieski
leak finder