Super Oil

Bardzo specyficzny, ulegający degradacji
lekki olej syntetyczny.

Doskonała zdolność penetracyjne czyni ten preparat idealnym do smarowania przewodów, łańcucha małego koła zębatego, kół zębatych z tworzywa sztucznego itp. Zapewnia także dobrą ochronę przed korozją dla części składowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

  • pozwala na większe obciążenie łożysk
  • do zastosowania w dużym zakresie temperatur
    od - 40°C do +230°C
  • 500 ml
  • Aerozol
  • R 34 364
kwadrat niebieski
super oil